Čůčobraní

Hlavní stránka

Fotky můžete posílat na: jandostal89@gmail.com

Čůčobraní je pořádáno jednou ročně v zimním období ve vybraném restauračním zařízení v oblasti Machovska, v okrese Náchod.

Nosným programem celé akce je soutěž amatérských pěstitelů ovocných a dalších nerévových domácích vín, lidově zvaných "čůčo". Jsou hodnocena vína vykvašená v předchozím kalendářním roce, protože v lednu kupodivu ještě nejde hodnotit "letošní" vína. Soutěží se v kategorii červených vín, bílých vín a růžových vín. Vtěz s nejvyšším bodovým ohodnocením obdrží putovní cenou - soškou Královny sklepa. Vítězové jednotlivých kategorií jsou odměněni hodnotnými věcnými cenami,

Nejnepoživatelnější "víno" je oceněno titulem "Sračka roku" a odměnou pro vítěze této kategorie je povinnost zkonzumovat na ex sklenici tohoto moku. Dále také obdrží putovní cenu, kterou je povinen po celý rok vystavovat na viditelném místě. Putovní cenou je v tomto případě sádrový trpaslík.

Soutěž o Královnu sklepa je doplněna pestrým doprovodným programem. Jeho součástí je hudební produkce kapely Domamazec, scénky baletního souboru Hochů Šindelářových z Nového Města nad Metují, vystoupení sólistů a pod. Nedílnou součástí každého ročníku je veselá zábava všech účastníků, viz obrázek nahoře.

©Bohumil Junior