Čůčobraní

Kontakty

Samozvaný ředitel soutěže a principál tanečního souboru Hoši Šindelářovi Petr Tyč

tyc@novemestonm.cz

Technický ředitel soutěže Libor Artur Martínek

martinek.l@centrum.cz

Mistr banja, trumpety a kapelník Domamazce Jiří Kača Zocher

domamazec@tiscali.cz

©Bohumil Junior